Zarządzenie Nr ORo.0050.598.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie powołania Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej