Zarządzenie Nr ORo.0050.597.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 roku w sprawie ustalenia okresu, na jaki będą zawierane umowy najmu socjalnego lokalu oraz umów najmu tymczasowego pomieszczenia