Zarządzenie Nr ORo.0050.595.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 września 2019 r w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach Gminy Piekary Śląskie przeznaczony do oddania w najem w drodze pisemnego przetargu ofertowego