Zarządzenie Nr ORo.0050.593.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.