Zarządzenie Nr ORo.0050.589.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 września 2019 r.w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie R.O.D. „Julianka” oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej