Zarządzenie Nr ORo.0050.587.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej