Zarządzenie Nr ORo.0050.585.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 września 2019 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres pięciu dni część nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich w drodze przetargu