Zarządzenie Nr ORo.0050.578.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres jednego dnia części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka.