Zarządzenie nr ORo.0050.560.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2019 - 2049