Zarządzenie Nr ORo.0050.559.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.