Zarządzenie Nr ORo.0050.555.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ul. Równoległej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej