Zarządzenie Nr ORo.0050.554.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00091238/0