Zarządzenie Nr ORo.0050.544.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania zespołu pomocniczego do wykonania zadań związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.