Zarządzenie Nr ORo.0050.543.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 563/35 do kategorii dróg gminnych