Zarządzenie Nr ORo.0050.540.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności ułamkowej, niewydzielonej części działki gruntu.