Zarządzenie nr ORo.0050.539.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 sierpnia 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.