Zarządzenie nr ORo.0050.538.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 sierpnia 2019 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.