Data posiedzenia:
2019-06-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za rok 2018 (Druk nr 156).
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
5. Dyskusja na temat Raportu o stanie Miasta Piekary Śląskie w roku 2018 (Druk nr 159).
6. Przyjęcie protokołu nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 27 maja 2019 r.
7. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.