Data posiedzenia:
2019-06-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21 maja i 28 maja 2019 roku.
4. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia DKS Czarni Kozłowa Góra z okazji awansu do wyższej klasy rozgrywek piłkarskich.
5. Omówienie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2018/2019
6. Rozpatrzenie projektów uchwał zawartych w drukach nr 167 i 169.
7. Informacja o rozstrzygniętych konkursach na stanowiska dyrektorów piekarskich placówek
oświatowych.
8 Akcja lato - zapoznanie z ofertą.
9. Omówienie potrzeb remontowych i modernizacji w placówkach oświatowych w okresie wakacyjnym.
10. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
11. Zamkniecie obrad.