Druk nr 188 - projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce o numerze ewidencyjnym 563/35 do kategorii dróg gminnych