Zarządzenie Nr ORo.0050.535.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich.