Zarządzenie Nr ORo.0050.531.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich.