Zarządzenie nr ORo.0050.365.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Piekary Śląskie