Zarządzenie nr ORo.0050.517.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2019-2049.