Zarządzenie Nr ORo.0050.510.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.