Zarządzenie Nr ORo.0050.502.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.