Zarządzenie Nr ORo.0050.500.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie: nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Śląskiej w udziale wynoszącym 1/48 części.