Zarządzenie Nr ORo.0050.499.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2019 r. w układzie zadaniowym