Zarządzenie nr ORo.0050.496.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.