Zarządzenie Nr ORo.0050.480.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Turkusowej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.