Zarządzenie Nr ORo.0050.478.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, zabudowaną, położoną w Peikarach Śląskich przy ul. Śląskiej 1, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze pzetargu.