Data posiedzenia:
2019-05-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach: 148, 154, 152, 153, 155, 160, 157, 158 i 161.
4. Przyjęcie protokołów nr 7/19 i 8/19 z posiedzeń komisji w dniach 23 kwietnia i 13 maja 2019 r.
5. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6. Zamknięcie obrad.