Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich.