Powołano Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.