Zarządzenie nr ORo.0050.464.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.