Zarządzenie nr ORo.0050.462.2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.