Zarządzenie nr ORo.0050.461.2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.