Zarządzenie nr ORo.0050.457.2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.