Zarządzenie Nr ORo.0050.451.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwestycyjnej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Tyskiej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej