Zarządzenie Nr ORo.0050.446.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie R.O.D. "Julianka", przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze przetargu