Zarządzenie Nr ORo.0050.443.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową,  położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat