Zarządzenie Nr ORo.0050.441.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zapasowego spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) oraz w sprawie ogłoszenia wykazów obejmujących zabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Tadeusza Kościuszki oraz przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej, będące przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu)