Zarządzenie nr ORo.0050.440.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.