Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie "zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2 w Piekarach Śląskich"