Zarządzenie nr ORo.0050.425.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2019 r.