Zarządzenie Nr ORo.0050.429.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. "Wyjazd na Mistrzostwa Europy Mażoretek do Chorwacji" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.