Zarządzenie Nr ORo.0050.422.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Przemysłowej oraz w sprawie powołania komisji przetargowej