Zarządzenie Nr ORo.0050.421.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Społecznego Komitetu Honorowego organizacji Dożynek Powiatowych
w Piekarach Śląskich w roku 2019.