Zarządzenie Nr ORo.0050.414.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach
Śląskich przy ulicy Piekarskiej, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.