Zarządzenie Nr ORo.0050.399.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 czerwca 2019 r w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 r.